Jirkov, ČOV - biologická eliminace fosforu

Jirkov, ČOV - biologická eliminace fosforu
15.10.2019 – 31.12.2019
Na ČOV Jirkov provedeme stavebně-technologické úpravy pro zvýšení účinnosti biologického odstraňování fosforu.


Více o stavbě:

V roce 1990 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod Jirkov. V letech 2004-2006 prošla celkovou rekonstrukcí v rámci projektu ISPA Podkrušnohoří. Tato čistírna pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu, má kapacitu 40 333 ekvivalentních obyvatel.

Předmětem této investiční akce je provedení stavebních prací spočívajících v biologické eliminaci fosforu ČOV.

V roce 2017 proběhla na ČOV Jirkov stabilizace procesu nitrifikace. Touto akcí došlo k rozdělení denitrifikace na denitrifikaci a flexibilní zónu, která je dle potřeby buď míchaná, nebo provzdušňovaná. Interní recirkulace a zregenerovaný vratný kal jsou zaústěny na začátek denitrifikace.

V rámci této rekonstrukce dojde ke změně řešení biologického stupně D1-R-DS-N na systém s anaerobní zónou D1-R-ANA-D2-N, která zvýší účinnost biologického odstraňování fosforu. Navrhovaným řešením zařazení anaerobní zóny dojde ke snížení spotřeby PIXu.

Po dokončení prací bude probíhat zkušební provoz v délce 12 měsíců.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. října. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies