Klášterec nad Ohří, ČOV – rekonstrukce vyhnívacích nádrží

Klášterec nad Ohří, ČOV – rekonstrukce vyhnívacích nádrží
04.05.2018 – 30.04.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vyhnívacích nádrží na ČOV Klášterec nad Ohří.


Více o stavbě:

Mechanicko-biologická ČOV Klášterec nad Ohří se nachází v jihovýchodní části města poblíž břehu řeky Ohře, na oploceném pozemku v majetku investora, s kapacitou pro 18 303 ekvivalentních obyvatel. Důvodem k provedení stavebně-technologických úprav je odstranění poruch na objektu vznikajících vlivem stárnutí technologie a jejím užíváním.

Předmětem stavby je obnovení stávajícího strojního a trubního vystrojení strojovny vyhnívacích nádrží a obou přisazených nádrží včetně osazení hlavních potrubních tras šoupátky se servopohony s možností dálkového ovládání. Do obou vyhnívacích nádrží je navržena instalace dvou vrtulových míchadel (jedno u dna a druhé cca v polovině výšky) za účelem homogenizace jejich obsahu mechanickým mícháním. Současně bude zdemontováno stávající čerpadlo hydraulického míchání obou nádrží a nahrazeno novým čerpadlem s parametry navrženými pro úplné přečerpání obsahu jedné nádrže do druhé a naopak. Doplněny budou související armatury na jeho sání a výtlaku.

Dále dojde k výměně a doplnění čidel pro online měření a k doplnění a úpravě elektrorozvaděčů a ŘS. Dále bude provedena komplexní výměna zámečnických prvků včetně zařízení nových lávek na zhlaví obou nádrží. Stavební úpravy jsou zaměřeny na sanaci povrchů a prodloužení životnosti celého objektu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. května 2018. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (21. týden) a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 7 měsíců od předání staveniště, tj. do 4. prosince 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 4. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies