Klášterec nad Ohří, Nádražní – rekonstrukce vodovodu

Klášterec nad Ohří, Nádražní – rekonstrukce vodovodu
29.05.2019 – 31.10.2019
V Klášterci nad Ohří, v ul. Nádražní, provedeme rekonstrukci 285 metrů vodovodu pro cca 100 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený ocelovým potrubím v dimenzi DN 100 mm z roku 1960. Vodovod je inkrustovaný s narůstajícím počtem poruch. Co se týká kanalizace, tvoří ji stoka z betonu DN 500 mm z roku 1970, kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Předmětem stavby je rekonstrukce 285 metrů vodovodu.

Nový vodovod bude tvořit potrubí z tvárné litiny DN 100 mm, a bude položeno v paženém výkopu v původní trase. Na řadu bude zhotoven jeden hydrant před budovou nádraží. Na řadu bude přepojeno 8 ks přípojek a 1 přípojka bude zrušena. Jedná se o přípojku k zaniklému pítku. Podchod pod teplovodním kanálem bude řešen bezvýkopově osazením potrubí do ocelové chráničky. Začátek úseku vyměňovaného vodovodu je v křižovatce ulic Nádražní a Pražská u autobusového nádraží napojení v mimoúrovňovém křížení s ocelovým přivaděčem DN 300. Úprava končí před budovou nádraží napojením na stávající řad.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. května 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (31. / 32. kalendářní týden). Dle aktuálního harmonogramu prací má být stavba dokončena do 31. října 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies