Kryry, Nová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Kryry, Nová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
18.03.2019 – 31.07.2019
V Kryrech, v ulici Nová, proběhne rekonstrukce 412,3 metrů kanalizace a 417,3 metrů vodovodu, pro cca 170 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený litinovým potrubím DN 100 a DN 80, oba úseky byly uvedeny do provozu v roce 1971. Z důvodu použití tehdejšího nekvalitního materiálu je vodovod již dožilý s rostoucím počtem poruch. Kanalizace je zde tvořena úseky betonového potrubí DN 300 a DN 400 z roku 1990. Kamerová prohlídka prokázala korozi, praskliny, netěsné spoje a tvořící se kaverny. Proto SVS rozhodla o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce 412,30 metrů kanalizace a 417,30 metrů vodovodu.

Rekonstrukce stávající kanalizace bude probíhat od čp. 294 až po čp. 486 Dojde k pokládce nového potrubí z kameniny DN 300 v délce 345,30 metrů a DN 400 v délce 67 metrů. Pro rekonstrukci vodovodního řadu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE ID 90.

Stavba bude prováděna otevřeným paženým výkopem. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 18. března 2019. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2019. 

Stavba je koordinována s městem Kryry, které plánuje provést obnovu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies