Kryry, Příčná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Kryry, Příčná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
09.04.2019 – 15.09.2019
V Kryrech, v ulici Příčná, vyměníme kanalizaci v délce přes 200 metrů a vodovod v délce téměř 350 metrů pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Kryry, které zde plánuje provést obnovu povrchu.


Více o stavbě:

Vodovod je v této lokalitě tvořen úseky z různého materiálu a stáří. Jsou zde úseky potrubí z polyetylenu a litiny o průměru DN 80 a DN 100, uvedené do provozu začátkem 70. let minulého století. Kanalizace pochází z přelomu 80. a 90. let a tvoří ji potrubí z betonu DN 300 a kameniny DN 300 a DN 400. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, deformaci, díry ve dně s viditelnou zeminou, a tvořící se kaverny. S ohledem na špatných technický stav kanalizace a stáří vodovodních řadů se zvyšujícím se počtem poruch, a v souvislosti s plánovanou investiční akcí města Kryry k obnově povrchů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 341,95 metrů a kanalizace v délce 204,15 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace a to v úseku od čp. 266 až po čp. 535. Rekonstrukce bude realizována v otevřeném výkopu, a je rozdělena do tří úseků řad A (101,65 metrů), A1 (61,0 metrů) a A2 (41,50 metrů). Nová stoka bude tvořena kameninovým potrubím DN 300.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu, řad B bude proveden bezvýkopovou metodou (106,85 metrů), řad B1 (99,40 metrů) a řad B2 (135,70 metrů) metodou pokládky.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. dubna. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 9. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies