Liberec, Boženy Němcové – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec, Boženy Němcové – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
13.05.2019 – 20.08.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 102,5 metrů a vodovodu v délce 262 metrů.


Více o stavbě:

V ul. Boženy Němcové se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 125 mm, který byl uveden do provozu v roce 1954. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Stoka je tvořena úseky potrubí z kameniny DN 400 mm a betonu DN 500. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, zkorodovaná, šachty mají poškozená dna. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 102,5 metrů a vodovodu v délce 262 metrů.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 400 a 500, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí.

Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu a napojení na vodovodní řady do ulic Rumunská, 8. Března, U tiskárny a Komenského. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 100 mm a DN 150 mm. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí.

V celé délce rekonstrukce bude stavba prováděna otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. května 2019. V těchto dnech byly zahájeny práce frézováním povrchu. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 100 dní od předání staveniště, tj. do 20. srpna 2019. 

Stavba je prováděna v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a s investicí statutárního města Liberec (kompletní obnova komunikace ul. Boženy Němcové vč. křižovatek s ulicemi Rumunská, 8. března, U tiskárny a Komenského, a rekonstrukce veřejného osvětlení).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies