Liberec, U Domoviny, U Černého dolu - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec, U Domoviny, U Černého dolu - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
27.06.2019 – 15.11.2019
V Liberci, v ul. U Domoviny a U Černého dolu, provedeme rekonstrukci kanalizace v délce 332 metrů a vodovodu v délce 565,50 metrů. Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu a s investiční akcí města Liberec, které plánuje následnou obnovu povrchu.

 

Více o stavbě:

V ulici U Domoviny i v ulici U Černého dolu se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 100 z roku 1954. Potrubí je zastaralé a zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je v obou ulicích tvořena potrubím z betonu DN 300, přesný rok uvedení do provozu není znám, výstavba stoky v této lokalitě probíhala na přelomu 70. a 80. let. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, chybějí části stěn a dna, dochází k nátoku balastních vod.

Z uvedených důvodů a s ohledem na koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a následnou obnovou povrchu se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 332 metrů a vodovodu v délce 565,50 metrů.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. Stavba bude prováděna ve společném otevřeném paženém výkopu v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE průměru d110 mm. Počáteční část trasy vodovodního řadu, trasa mezi křižovatkami s ul. Energetiků a ul. U Černého dolu a konec trasy rekonstrukce vodovodu bude provedena v samostatném paženém výkopu. V křižovatkách s ul. Plátenická budou osazeny 2ks nových podzemních hydrantů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. června 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (28. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. srpna 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 11. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies