Liberec, Dr. M. Horákové II. etapa – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Dr. M. Horákové II. etapa – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.08.2018 – 30.06.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 442 metrů a vodovodu v délce 445 metrů.

Více o stavbě:

V ulici Dr. Milady Horákové je kanalizace z roku 1910 z  kameniny o vnitřním průměru 300 mm ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Je staticky narušená, silně zkorodovaná, popraskaná, netěsná a s protispády. Vede tu také vodovodní řad z litiny vnitřního průměru 300 mm (z roku 1964), z litiny 100 mm (z roku 1654) a z oceli 100 mm (z roku 1959). Je dožilý, inkrustovaný a poruchový.

SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu, vedených v ul. Dr. M. Horákové, což je frekventovaná místní asfaltová komunikace ve vlastnictví města. S ohledem na koordinaci investičních akcí města spolu s rekonstrukcí plynovodu bylo nutné stavbu rozdělit do etap.

1. část stavby proběhla v roce 2016 (kdy proběhla část, zahrnující rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Dr. M. Horákové mezi křižovatkami s Melantrichovou a Hradební ulicí) a další část stavby byla rozdělena na dvě etapy, kdy I. etapa proběhla v roce 2017, zahrnující rekonstrukci vodovodu v úseku mezi ul. Hradební a U Potůčku a v Čechově ul. před most přes Lužickou Nisu.

Aktuálně zahajovaná stavba představuje II. etapu. Jedná se o rekonstrukci v úseku od křižovatky s ulicí U Potůčku za křižovatku s ulicí Mosteckou. Propoj vodovodního řadu zasahuje rovněž do Mostecké ulice.

V rámci rekonstrukce dojde k výstavbě jednotné stoky za použití kameninových trub DN 600 KT v délce 442 metrů,
k přepojení domovních přípojek DN 150 až DN 400 v celkové délce 41 metrů, a ke zrušení stávající stoky DN 600 v délce 342,5 metrů, včetně odbourání stávajících šachet do úrovně 2 metrů pod terénem a zasypání.

Dále bude vybudován vodovodní řad z tvárné litiny DN 300 tLT v délce 425 metrů a propoj řadu DN 200 v délce 20 metrů, přepojení vodovodních přípojek v celkové délce 45,0 metrů a vybourání 3 ks stávajících vodovodních šachet, vč. zaplavení stávajícího řadu DN 300 LT v délce 310 metrů.

Stavba je koordinována se Statutárním městem Liberec (oprava komunikace třídy Dr. M. Horákové, úsek ul. U Potůčků – Mostecká – rekonstrukce vozovek a chodníků, vč. rekonstrukce dešťových stok a odvodnění komunikace). Dále je stavba koordinována se společností Innogy Česká republika, a.s. (rekonstrukce plynovodu).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. srpna 2018. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech, od 6. srpna 2018, a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 1. února 2019. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 8. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies