Liberec, Janův Důl, Volgogradská - rekonstrukce vodovodu

Liberec, Janův Důl, Volgogradská - rekonstrukce vodovodu
25.04.2017 – 30.11.2019
Ve Volgogradské ulici vyměníme v celkové délce 975 metrů poruchové úseky dvou vodovodních řadů, na něž je připojeno cca 500 obyvatel.


Více o stavbě:


Ve Volgogradské ulici je vodovod veden v obou jízdních pruzích ulice, jež je rozdělena zakrytým Janovodolským potokem. Řady jsou uloženy v místní asfaltové komunikaci. Jsou tvořeny úseky z různých materiálů a profilů: z litiny vnitřního průměru 175 mm (z roku 1934), 100 mm (z roku 1954) a 60 mm (z roku 1928), a z oceli vnitřního průměru 80 a 70 mm (z roku 1902). Vodovod je ve špatném technickém stavu, inkrustovaný, poruchový a jsou stížnosti na slabý tlak, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Kanalizace vedená v souběhu je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci obou řadů použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v celkové délce 942 metrů. Dalších 20 metrů tvoří propoje a 13 metrů odkalovací potrubí - celkem jde o 975 metrů vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 24 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řady. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí plynovodu a investiční akcí města k obnově povrchu komunikace Volgogradská.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. dubna 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do šesti měsíců, tj. do 25. října 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies