Liberec, U Jeslí, Příkrá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec, U Jeslí, Příkrá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
22.07.2019 – 30.11.2019
V Liberci, v ul. U Jeslí a Příkrá, provedeme výměnu zastaralého poruchového vodovodu v délce 275 metrů a popraskané kanalizace v délce 108 metrů, pro cca 80 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme se statutárním městem Liberec, které plánuje obnovu povrchů a se společností Innogy a její rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

V ulici U Jeslí se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 mm z roku 1954. Potrubí je již dožilé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. V ul. Příkrá se nachází vodovodní řad z oceli DN 80 mm z roku 1945. Potrubí je rovněž zastaralé a zkorodované.

Co se kanalizace týče, v ulici U Jeslí se nachází stoka z betonu DN 300 z roku 1955 a potrubí z PVC z roku 2003, kamerová prohlídka prokázala, že jsou tyto úseky v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nepovyžadují. V ulici Příkrá se nachází kanalizační stoky z betonu DN 200 mm z roku 1955, tento úsek potrubí je popraskaný a netěsný.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 275 metrů a kanalizace v délce 108 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d90 v délce 112 metrů (řad A) a d 110 v délce 163 metrů (řad B). Novou kanalizaci bude tvořit potrubí z kameniny KTH DN 300 mm. Stavba bude prováděna klasickým otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. července 2019. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies