Liberec, Karlov pod Ještědem - náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu

Liberec, Karlov pod Ještědem - náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu
22.07.2019 – 30.11.2019
V Liberci, v místní části Karlov pod Ještědem, provedeme náhradu nedostatečného vodního zdroje prameniště Srní a rekonstrukci inkrustovaných a zastaralých vodovodů


Více o stavbě:

V k. ú. Karlov pod Ještědem se nachází vodní zdroj, prameniště Srní, které začíná být nedostatečné. Dále se zde nachází vodovodní řad tvořený ocelovým potrubím OC DN 125 z roku 1985 v délce 342 metrů, potrubí je inkrustované a poruchové. Řad se v současné době nachází v části na soukromém pozemku. Dále pokračuje vodovodní řad potrubím z litiny DN 70 z roku 1990 v délce 9 metrů, potrubí je také inkrustované. Na ocelový řad se napojuje potrubí z polyetylenu PE 63 z roku 1985 v celkové délce 285 metrů. Řad vede pod základy rodinného domu a po soukromých pozemcích, což je problematický stav s ohledem na zajištění provozování a provozních zásahů v případě poruch, které narůstají. Uvedené řady vedou do armaturní šachty, do které dál vede řad z vodního zdroje potrubím z litiny DN 300 z roku 1901 v celkové délce 460 metrů. Potrubí je inkrustované, velice zastaralé a poruchové. Z armaturní šachty dále vede směrem na Machnín potrubí z litiny DN mm z roku 1901 v celkové délce 335 metrů. Potrubí je inkrustované a velice zastaralé.

Předmětem stavby je odstavení zdroje pitné vody – prameniště Srní. Jedná se o výstavbu nových vodovodních řadů, propojujících stávající spotřebiště s vodovodní sítí města Liberce a rekonstrukci stávajících řadů v nových menších profilech potrubí, odpovídajících potřebné kapacitě. Část stávajících řadů bude současně zrušena a k nemovitostem na tyto řady napojeným zřízeny nové vodovodní přípojky. Výstavba v ulicích Karlovská, Českolipská, Mimoňská, Tolstého a Ke Karlovu bude zahrnovat:

 • nové vodovodní řady PE 90 – 433,5 m, PE 110 – 504,5 m, prováděné převážně bezvýkopově v Karlovské a Mimoňské ulici;
 • nový řad PE 90 – 18 m, pokládka ve výkopu;
 • nový řad PE 63 – 39,5 m, pokládaný ve výkopu pod Karlovskou ulicí;
 • rekonstrukce řadů a propoje PE 90 – 92 m;
 • novou redukční šachtou v Českolipské ulici;
 • rekonstrukci stávajících řadů v nových profilech, prováděnou převážně bezvýkopově zatažením do stávajícího potrubí PE 90 – 171 m v Mimoňské a Českolipské ulici a 204 m (do řadu LT 125, bude roztrhán - berstlining) pod ulicí Karlovskou;
 • přepojení 7 ks stávajících přípojek v celkové délce 17 m;
 • 3 nové přípojky PE 32 pod Karlovskou ulicí, v celkové délce 77 m ve výkopu, vč. vodoměrných šachet;
 • novou přípojku pro železniční stanici Karlov v Tolstého ulici PE 40 – 328 m, prováděnou převážně podvrtem, vč. vodoměrné šachty

V rámci stavby bude dále provedeno:

 • rušení stávajícího řadu LT 300 – 291 m zapopílkováním;
 • rušení stávajících řadů LT 125 – 50,5 m a PE 63 – 277 m odstavením a zasypáním 2 stávajících armaturních šachet;
 • odstavení stávající AŠ na řadech LT 300 a LT 250;
 • odstavení stávající vodovodní přípojky pro ž. st.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. července 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (36. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 10. října 2019. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2019.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies