Liberec, Machnín, Stará – rekonstrukce vodovodu

Liberec, Machnín, Stará – rekonstrukce vodovodu
09.04.2019 – 30.06.2019
V Liberci, místní části Machnín, v ulici Stará, provádíme rekonstrukci vodovodu v celkové délce 1329,50 metrů. Stavbu koordinujeme s investiční akcí Krajské správy silnic Libereckého kraje.


Více o stavbě:
 

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z oceli DN 350, pocházející z roku 1901. Dále vede v souběhu vodovodní řad z litiny DN 100, který byl uveden do provozu v roce 1936. Potrubí jsou již dožilá, inkrustovaná, zkorodovaná, s narůstajícím počtem poruch. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce, která je koordinována s KSSLK s naplánováním opravy povrchu komunikace.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 1329,50 metrů. Pro rekonstrukci bude použito potrubí z tvárné litiny, v případě vodovodního řadu „1“ to bude v rozměru DN 350 v délce 1212 metrů a u řadu „2“ v rozměru DN 100 v délce 117,50 metrů.

Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce bude stavba prováděna otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodů prováděna v souběhu, bude potrubí uloženo do společného výkopu. Potrubí bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. dubna 2019. V těchto dnech je stavba již v plném proudu. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2019. 

Stavba je koordinovaná s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, která připravuje samostatnou investiční akci na rekonstrukci povrchu dotčených komunikací, v rozsahu rekonstrukce vodovodů.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies