Liberec, Masarykova, Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Masarykova, Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
18.06.2019 – 10.09.2019
V Liberci, v ulicích Masarykova a Riegrova, provádíme rekonstrukci vodovodu v celkové délce 246 metrů a kanalizace v décle 33,3 metrů, pro cca 120 napojených obyvatel.

 

Více o stavbě:

V ulici Masarykova (od čp. 438 po křižovatku s Riegrovou ul.) se nacházejí tři souběžně vedoucí vodovodní řady – litinový vodovod DN 100 z roku 1954 v délce 95 metrů, dále úsek litinového vodovodu DN 175 rovněž z roku 1954 v délce 96 metrů a úsek z PVC DN 160 z roku 1994 v celkové délce 130 metrů. V ulici Riegrova (od křižovatky s Masarykovou ulicí po hranici pozemku čp. 1282) se nachází vodovodní řad z PVC z roku 1994 v délce 110 metrů. Materiál není vhodný pro velmi zatěžovanou komunikaci, a nevydrží rovněž zemní práce při rekonstrukci tramvajové tratě.

Kanalizace v Riegrově ulici je tvořena potrubím z betonu DN 300. Stoka je popraskaná, chybějí části stěn a dna, a jsou zde špatně provedené přípojky. Ve špatném technickém stavu jsou tři revizní šachty.

S ohledem na stáří dožilých řadů, na stav kanalizace, a v souvislosti s plánovanou rekonstrukci tramvajové tratě s obnovou povrchů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 246 metrů a kanalizace v délce 33,3 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace za potrubí z kameniny DN 300, vč. přepojení všech domovních přípojek, přípojek od stávajících uličních vpustí, které zůstanou funkční po dokončení rekonstrukce tramvajové tratě, a přípojek od nově navržených prvků odvodnění povrchu. Rekonstrukce kanalizace začíná v blízkosti čp. 1190 v ul. Riegrova, kde proběhne rekonstrukce pouze stávající revizní šachty a pokračuje až dalším úsekem kanalizace mezi šachtami v blízkosti čp. 1282. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 150, zároveň dojde k přepojení všech domovních přípojek.

Stavbu koordinujeme s městem Liberec, které v uvedené lokalitě provádí rekonsktrukci tramvajové tratě s následnou obnovou povrchů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. června 2019. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech (26. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2019. 

Stavba je koordinovaná s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, která připravuje samostatnou investiční akci na rekonstrukci povrchu dotčených komunikací, v rozsahu rekonstrukce vodovodů.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies