Liberec, Tržní náměstí, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu

Liberec, Tržní náměstí, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu
19.03.2019 – 15.10.2019
V Liberci, v ulicích Pastýřská, Budyšínská, Durychova a Tržním náměstí, vyměníme přes 600 metrů vodovodu.


Více o stavbě:

V ulici Pastýřská a na Tržním náměstí se nachází vodovodní řad z litiny, uvedeným do provozu v roce 1954. Vodovodní potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové. Dále se na Tržním náměstí nachází řad z polyetylenu z roku 1963, který bude v rámci rekonstrukce zrušen a přípojky budou přepojeny na souběžně vedený vodovod z litiny. Dále dojde k výměně litinového potrubí v ulicích Durychova a Budyšínská, kde město v křižovatce s Tržním náměstím plánuje rekonstrukci komunikace.

Kanalizace v uvedené lokalitě je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu z tvárné litiny v dimenzích DN 100, DN 250 a DN 300 v celkové délce 608,30 metrů. Součástí rekonstrukce řadů je přepojení stávajících vodovodních přípojek. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Veškeré potrubí z tvárné litiny bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zasobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizornim povrchovym vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. března 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce v těchto dnech začaly. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. října 2019. 

Související investicí je rekonstrukce komunikace, rekonstrukce odlehčovací stoky, přeložka vodovodu a výstavba dešťové kanalizace. Investorem těchto staveb je Statutární město Liberec.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies