Louny, Březinova - rekonstrukce vodovodu

Louny, Březinova - rekonstrukce vodovodu
28.02.2019 – 31.07.2019
V Lounech, v ulici Březinova, vyměňujeme vodovod v délce 495,70 metrů pro cca 600 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Vodovod je v této lokalitě tvořen potrubím z polyetylenu rozměru DN 150 a byl uveden do provozu v roce 1960. Kanalizace je tvořena úseky potrubí z PVC DN 300 a DN 400, je umístěna v opravené komunikaci, ve vzdálenosti cca 8 metrů od vodovodu. Dle kamerové prohlídky je stoka v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je tak rekonstrukce vodovodu, který je dožilý, s narůstajícím počtem poruch, a proto bude v celkové délce 495,70 metrů vyměněn.

Nový vodovodní řad DN 150 a 100 z vysokohustotního polyetylenu bude prováděný bezvýkopovou metodou crackingem (zatažení nového potrubí do stávajícího pomocí trhací hlavy a roztržením původního potrubí) a dále řízeným podvrtem.

Stavba bude prováděna po úsecích, vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. února 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies