Louny, Poděbradova - rekonstrukce vodovodu

Louny, Poděbradova - rekonstrukce vodovodu
02.04.2019 – 31.07.2019
V Lounech, v ulici Poděbradova, vyměníme vodovod v délce 360,41 metrů pro cca 200 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s investiční akcí města Louny, které plánuje rekonstrukci ulice vč. výstavby nové okružní křižovatky.


Více o stavbě:

Vodovod je v této lokalitě tvořen úsekem z litinového potrubí DN 200, uvedeným do provozu v roce 1938, a úsekem z polyetylenu DN 100 z roku 1970. Vodovodní řady jsou již dožilé a s ohledem na plánovanou investiční akci města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Kanalizace je zde tvořena betonovým potrubím DN 300 a DN 500. Dle kamerové prohlídky je stoka v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 360,41 metrů, skládá se celkem ze tří vodovodní řadů. Řad 1 o celkové délce 258,97 metrů bude proveden z litinového potrubí LT DN 250, řad 2 o celkové délce 40,46 metrů bude z litinového potrubí LT DN 200, a řad 3 o celkové délce 60,98 metrů bude z vysokohustotního polyetylenu PE-HD100 RCplus SDR17. Součástí stavby je i přepojení a prodloužení přípojek.

Stavba bude prováděna po úsecích, vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies