Louny, Říční, před mostem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Louny, Říční, před mostem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
02.04.2019 – 31.07.2019
V Lounech, v ulici Říční, vyměníme vodovod v délce 71,5 metrů pro cca 50 napojených obyvatel, a opravíme 3 kanalizační šachty. Stavba je koordinována s investiční akcí města Louny, které plánuje opravy chodníků a komunikace v ulici.


Více o stavbě:

Vodovod je v této lokalitě tvořen úsekem z litinového potrubí DN 80, uvedeným do provozu v roce 1934. Vodovodní řad je dožilý a s ohledem na plánovanou investiční akci města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Kanalizace je zde tvořena betonovým potrubím DN 400 a v roce 2009 byla provedena rekonstrukce kanalizace sanační vložkou, avšak bez rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet, proto je při rekonstrukci vodovodního řadu navržena i rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet, které jsou ve špatném technickém stavu. Jedná se o tři šachty: Š84504, Š84483, Š84308.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 71,5 metrů a 3 ks kanalizačních šachet.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena ve stávající trase a bude provedena z litinového potrubí TLT DN 80 mm včetně přepojení 10 ks stávajících vodovodních přípojek.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Předpoklad zahájení stavebních prací je během 21. kalendářního týdne. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies