Mimoň, čerpací stanice odpadních vod Mimoň 2 – výměna čerpadel a elektrozařízení ČSOV

Mimoň, čerpací stanice odpadních vod Mimoň 2 – výměna čerpadel a elektrozařízení ČSOV
15.08.2019 – 30.11.2019
V Mimoni provedeme rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) Mimoň 2, která čerpá splašky od cca 3 950 obyvatel na ČOV Hradčany.


Více o stavbě:

Čerpací stanice odpadních vod Mimoň 2 se nachází v jižní části města na pravé straně Ploučnice. Čerpací stanice byla rekonstruována cca před 17ti lety.  Kapacita ČSOV je cca 47 l/s.  Na ČSOV je napojena jednotná splašková kanalizace, oddělení dešťových vod je v ČSOV dvěma krátkými přepady do Ploučnice.

Čerpací stanice odpadních vod má čerpací jímku, ve které jsou umístěna dvě ponorná čerpadla FLYGT NP 3127.180 o výkonu 4,7 kW/9,6 A. ČSOV se skládá z přítokové šachty, mokré jímky, suché armaturní komory a objektu bezpečnostního přepadu. ČSOV je vystrojena 2 ks čerpadel Flygt, která jsou zastaralá a provozně nespolehlivá.

Čerpadla jsou provozována s jedním frekvenčním měničem. Technologický rozváděč je poruchový. Na přítoku do ČSOV je instalován česlový koš na vodících tyčích.  Výtlak čerpadel je z nerez oceli, armatury jsou funkční.  Suchá armaturní komora je zaplavená, důvodem je nevhodně umístěné potrubí odtoku, je cca 20 cm nade dnem. Poklopy jsou staré plastové. Sestupové žebříky (na přítoku, mokré jímce, AK a přepadu) jsou bez sestupových (výsuvných) madel. Důvodem pro realizaci je zajistit bezproblémový provoz ČSOV.

Stávající čerpadla budou demontována včetně výtlačného potrubí. Do mokré jímky budou instalována dvě nová ponorná čerpadla typ Hidrostal. Následně bude upraveno potrubí výtlaku (DN 150 a DN 200) až ke stávajícím deskovým šoupátkům, včetně výměny zpětných klapek (DN 200, PN 10). Prostup mezi mokrou a suchou jímkou bude proveden nově. V návaznosti na nově osazované technologické zařízení bude provedena úprava dna jímky. Pro nové výtlačné potrubí bude provedena sanace stávajících prostupů. Pro nové odvodňovací potrubí bude vyvrtán nový prostup. Při osazování nových poklopů bude upraven strop jímky. Stávající žebříky budou doplněny o výsuvná madla. Nové poklopy budou z kompozitního materiálu včetně rámu. Ruční jeřábek bude z nerezové oceli jakosti 1.4301. Armatury budou z tvárné litiny, potrubí, tvarovky a příslušenství budou z nerezové oceli jakosti 1.4301.

Stávající zděný cihlový pilíř bude zbourán. Rozváděče budou demontovány. Zůstane zachována stávající HDS včetně stávajícího kabelového přívodu. Na místě stávajícího pilíře bude postaven nový zděný pilíř, ve kterém bude umístěna ve stejném místě, jako v původním pilíři stávající HDS, nový elektroměrový rozváděč RE a nový technologický rozváděč RM2.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. srpna 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies