Mimoň, Nádražní, II. část - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Mimoň, Nádražní, II. část - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.02.2018 – 31.08.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 711 metrů a vodovodu v délce 709 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 125 mm, uvedeným do provozu v roce 1928. Řad je dožilý, inkrustovaný a často poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené betonovým vejcem průměru 600/900 mm. Potrubí je staticky narušené, popraskané, s vypadlými střepy, což způsobuje kaverny.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. Práce budou probíhat v úseku v úseku od křižovatky Nádražní x Mírová, až před dům č. p. 5, resp. č. p. 29 v blízkosti nádraží ČD.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny průměru DN 600 mm v délce 341 metrů, a průměru DN 500 v délce 327 metrů. Dále dojde k uložení propojů z kameniny v délce 43 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu průměru DN 672 metrů, spolu s propoji v délce 37 metrů.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Potrubí kameninových stok i potrubí vodovodu budou ukládána do pískového lože. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. února 2018. Stavební práce začnou od 1. března 2018, vytyčením inženýrských sítí, zřízením staveniště, a vybudováním provizorního vodovodu. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019.

Stavba bude prováděna v koordinaci s investiční akcí města Mimoň „Humanizace Nádražní ulice“, kde bude město provádět kompletní obnovu komunikací. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude tuto investiční akci předcházet. Akce je rozdělena na roky 2018 a 2019, po úsecích zhruba v polovičním rozsahu.

V roce 2018 bude realizován spodní úsek od ul. Mírová po křižovatku s ulicemi Jiráskova – Zahradní a stavba musí být dokončena nejpozději do 31. 8. 2018. V roce 2019 bude realizována druhá polovina akce a stavba musí být dokončena nejpozději do 31. 8. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies