Most, 1. máje – rekonstrukce vodovodu

Most, 1. máje – rekonstrukce vodovodu
26.09.2019 – 23.12.2019
V Mostě, v ulici 1. máje, provádíme rekonstrukci 210,2 metrů dožilého a poruchového vodovodu, prostřednictvím kterého je zásobeno cca 680 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1963. Řad je dožilý s narůstajícím počtem poruch, proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Kanalizaci tvoří potrubí z kameniny DN 400 mm, pochází z roku 1960. Trasa vede na druhé straně ulice. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka nevykazuje poškození, celkově je v dobrém technickém stavu, proto není nutná její výměna.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 210,2 metrů. Stávající řad bude nahrazen bezvýkopovou technologií burstlining novým řadem z tvárné litiny TLT DN 100 mm. Přechod přes teplovod (v km 154,1) bude proveden v otevřeném výkopu a potrubí bude uloženo v ocelové chráničce OC DN 200 mm v délce 4 metry s min. přesahem 1,0 metr za křížené potrubí teplovodu.

Přípojky pro p. p. č. 2853 a 2854 (DN 50 mm), 2896, 2897 a 2898 (DN 50 mm), 2850 a 2852 (DN 80 mm) a 2851, 2848 a 2849 (DN 50 mm) budou přepojeny. Na začátku úseku bude osazen podzemní provozní hydrant H1 DN 80 mm pro možnost odkalení řadu a v km 0,1478 podzemní provozní hydrant H2 pro možnost odvzdušnění řadu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. září 2019. Stavební práce běží od začátku října, dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 23. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies