Most, Bohuslava Vrbenského – rekonstrukce vodovodu

Most, Bohuslava Vrbenského – rekonstrukce vodovodu
25.03.2019 – 30.06.2019
V Mostě, v ulici Bohuslava Vrbenského, bude zrekonstruován poruchový vodovod v celkové délce 331,8 metrů cca 150 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z oceli dimenze DN 300, který byl uveden do provozu v roce 1987. Část vodovodu vede v zemi, část je uložena v kolektoru. Vodovod je poruchový, díky poruchám je vodovod v kolektoru odstaven.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 331,8 metrů. Rekonstrukce bude probíhat ve stávající trase. Pro nový vodovod bude použito litinové potrubí DN 150.

Vodovodní řad „1“ se nachází převážně v zatravněné nezpevněné ploše, částečně se dotýká zpevněného asfaltového povrchu parkoviště a dlážděného chodníku. Rekonstrukce bude provedena pokládkou do otevřeného výkopu. Rekonstrukce vodovodního řadu „2“ bude kompletně provedena v kolektoru bez zásahu do terénu nad kolektorem, a bude probíhat přes stávající vstupy a montážní poklopy do kolektoru. Stavba bude realizována jako jeden celek s vybudováním provizorního vodovodu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. března 2019.  Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies