Most - Chanov, ČOV - instalace mostové váhy

Most - Chanov, ČOV - instalace mostové váhy
04.10.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Most - Chanov.


Více o stavbě:

V roce 1974 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod Most-Chánov. V letech 2000 – 2003 proběhala její rozsáhlá rekonstrukce za finančního přispění SRN. V roce 2011 byly provedeny práce na zkapacitnění ČOV na 95 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Tato čistírna pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu. ČOV Most-Chánov čistí oblast obcí Čepirohy, Most II, Chanov, Obrnice, Skyřice, Velebudice, Vtelno, Souš.

Předmětem stavby je vybudování mostové váhy na ČOV Most – Chánov. Na základě nové legislativy (vyhláška 383/2001 Sb.) vyvstala nutnost vybudovat nové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu. Délka vahy je 18 metrů. Váha je samoobslužná.

Váha bude umístěna ve stávajícím oploceném areálu ČOV, mezi objekty SO 17 Objekt strojovny, dmychárny a velínu a SO 04.2 Biologické jednotky. Váha je umístěna ve zpevněné asfaltové ploše.

Specifikace váhy:

  • GRAVEX concrete, 18m váha se skládá ze dvou modulů 9m + 9m
  • Délka váhy: 18m
  • Šířka váhy:3m
  • Max. váživost: 30t/40t/50t/60t
  • Dílek stupnice:10kg/20kg

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. října 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny do 31. března 2019. 

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies