Most Chánov, Želenice - rekonstrukce vodovodního přivaděče - dokončení

Most Chánov, Želenice - rekonstrukce vodovodního přivaděče - dokončení
30.05.2017 – 30.05.2019

Teplice 5. června 2019


SVS dokončila klíčovou rekonstrukci téměř 6 km strategického vodovodního přivaděče na Mostecku

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v těchto dnech dokončila rekonstrukci vodovodního přivaděče v délce 5 801, metrů, který přivádí vodu z vodního díla Přísečnice směrem na Bílinu a dál. Jednalo se o jednu z podmiňujících staveb a jejího zdárného dokončení, aby mohla být zahájena rekonstrukce dalšího klíčového úseku vodovodního přivaděče, která začne v těchto dnech na Litoměřicku.

Více o stavbě:

V těchto dnech byl zahájen proces předání dokončené stavby. Jednalo se o úsek ocelového potrubí vnitřního průměru DN 600 mm, který byl uveden do provozu v roce 1967. Přivaděč byl již silně zkorodován a proto SVS přistoupila k jeho rekonstukci a to v úseku Mostem a Liběšicemi. Celkem byl zrekonstruován úsek v délce 5801,7 metrů.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. května 2017 a v souladu se smlouvou o dílo byla dokončena řádně v termínu do 30. května 2019. Jednalo se o příkladnou spolupráci zhotovitele i provozovatele, za což je třeba pochválit celý pracovní tým, který zajistil, že obyvatelé během realizace stavby v dodávkách pitné vody téměř nich nepocítili.

Náhradní zásobování bylo minimální. Provozovatel vždy využil stávajících akumulací vodojemů a vhodnou manipulací byla zajištěna dodávka vody ve všech zásobených obcích (Obrnice, Patokryje, Svinčice, České Zlatníky, Želenice, Braňany a Liběšice). V případě objektů napojených přímo na přivaděč došlo pouze ke krátkodobým odstávkám, kterým předcházela informace odběratelům a byla zajištěna cisterna. Jednalo se o max. 4hod.odstávku. Pro zajištění plynulé dodávky vody bylo využito obou směrů toku tj. z Bíliny směr Most, kde v armaturní komoře Liběšice bylo instalováno čerpadlo z důvodu tlakových poměrů. Z tohoto směru byl postupně zásobován nový přivaděč postupně dle rekonstruovaných etap. Dále bylo využito stávajícího přivaděče pro tok vody z Mostu směr Bílina. Vždy bylo využito trasových šoupat na koncích jednotlivých etap. Provizorní řady tak nebyly v žádném z rekonstruovaných úseků potřeba. Pouze byly využity vzdušníky a hydranty ke krátkodobým manipulacím v době odstávky a napouštění rekonstruovaného přivaděče.

Jednalo se tak o příkladnou realizaci stavby, za kterou investor SVS a. s. všem zúčastněným děkuje.

Ve zrekonstruovaném přivaděči tak bude posílena dodávka pitné vody směrem dál na Ústí nad Labem, které v následujících dnech čeká změna v zásobování z důvodu zahajované rekonstrukce vodovodního přivaděče mezi obcemi Michalovice a Libochovany, kdy SVS bude měnit úsek starého ocelového přivaděče za nový litinový v délce 6 009 metrů, jehož prostřednictvím je zásobováno téměř 110 tisíc obyvatel. Dojde ke změně zdroje pitné vody, kdy nebude dodávána pitná voda z úpravny vody Velké Žernoseky, ale bude využita výroba pitné vody z úpravny vody Meziboří, která využívá zdroje vody z nádrže Fláje.
 

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA

Vedoucí úseku komunikace a PR

Tiskový mluvčí

Přítkovská 1689, Teplice, 415 50

e-mail: mario.bohme@svs.cz

tel.: +420 415 654 656

mobilní telefon: +420 602 251 254

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies