Most Chánov, Želenice - rekonstrukce vodovodního přivaděče

Most Chánov, Želenice - rekonstrukce vodovodního přivaděče
30.05.2017 – 30.05.2019
Jedná se o rekonstrukci strategického vodovodního přivaděče v délce přes 5,8 km.


Více o stavbě:


Stávající vodovodní přivaděč v uvedené lokalitě přivádí vodu z oblasti Most (vodní dílo Přísečnice) směrem na Bílinu a dál. Zásobuje řadu obcí – Obrnice, Patokryje, Svinčice, České Zlatníky, Želenice, Braňany a Liběšice. Je tvořen ocelovým potrubím vnitřního průměru DN 600 mm. Vzhledem k tomu, že je uložen v půdách s vysokou až velmi vysokou agresivitou na ocel, je silně zkorodovaný, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci v úseku mezi Mostem a Liběšicemi.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci přivaděče použije potrubí z tvárné litiny s vnitřní ochrannou vystýlkou a vnější těžkou protikorozní ochranou v celkové délce 5772,7 metrů. Přechod přes vodní tok Srpina bude z ocelového potrubí vnitřního průměru 500 mm, s vnitřní cementací, vnější těžkou protikorozní ochranou a tepelnou izolací, a to v délce 29 metrů. Celkem tedy bude rekonstruován úsek v délce 5801,7 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném výkopu ve stávající trase a niveletě. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. května 2017. Stavební práce budou zahájeny začátkem srpna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 24 měsíců od předání staveniště, tj. do 30. května 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies