Most, Obránců míru, bl. 373 – rekonstrukce kanalizace

Most, Obránců míru, bl. 373 – rekonstrukce kanalizace
10.05.2019 – 10.09.2019
V Mostě, v ulici Obránců míru, u bloku 323, provádíme rekonstrukci popraskané kanalizace z roku 1960, která odvádí splašky od cca 600 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace z kameninových trub DN 300 mm a DN 400 mm, která byla uvedena do provozu v roce 1960. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, deformace, v některých úsecích destrukci stoky. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Vodovod pochází z roku 1975, je tvořen litinovým potrubím DN 250 mm. Je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 326,4 metrů. Stavba proběhne z větší části bezvýkopovou metodou a v krátkém úseku v otevřeném výkopu.

Stoka A1 v délce 155,9 metrů bude sanována sanačním inverzním rukávcem. Stoka A2 v délce 93,5 metrů a stoka B1 v délce 44,2 metrů budou rekonstruovány bezvýkopovou technologií burstlining s použitím potrubí z polypropylenu PP DN 300 mm. Stoka B2 v délce 32,8 metrů bude rekonstruována v otevřeném výkopu s pokládkou kameninového potrubí KT DN 300 mm. Součástí stavby je i přepojení kanalizačních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. května 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 10. září 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies