Most, Šeříková - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Most, Šeříková - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
27.06.2019 – 27.09.2019
V Mostě, v ul. Šeříková, provedeme rekonstrukci 66,6 metrů dožilého vodovodu a 292,6 metrů popraskané kanalizace.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 150, který byl uveden do provozu v roce 1972. Kanalizace pochází rovněž z roku 1972, tvoří jí potrubí z betonu DN 400 a DN 500. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje korozi 50 %, netěsné spoje a praskliny.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 66,6 metrů a kanalizace v délce 292,4 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 150. Potrubí bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 100 mm nad vrcholem potrubí.

Stoka bude sanována pomocí inverzního rukávce DN 400 a DN 500. Vložka je vyrobena z jedné nebo několika vrstev netkané textilie ze syntetických vláken a na dané rozměry potrubí (vnitřní obvod, DN, délka) je vyrobena ve tvaru rukávce (hadice). Vložka je před inverzí nasycena polyesterovou syntetickou pryskyřicí, která je vhodná do kanalizačních potrubí. Vnější vrstva ušité vložky má nepropustnou polyuretanovou folií, která zajišťuje její vzduchotěsnost, chrání ji při sycení, přepravě a instalaci a po vytvrzení v potrubí tvoří hladký vnitřní povrch potrubí, který je odolný proti abrazivním materiálům v průtočném médiu. Revizní šachty budou ponechány stávající pouze na některých šachtách bude vyměněn poklop a stupadla. Ve dně budou provedeny zednické úpravy.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. června 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději tři měsíce od přední staveniště, tj. do 27. září 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies