Most, SNP, J. Skupy - rekonstrukce vodovodu

Most, SNP, J. Skupy - rekonstrukce vodovodu
15.08.2018 – 31.05.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 523,61 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad tvořen potrubím z litiny DN 500 a DN 450, uvedeným do provozu roku 1967. S ohledem na jeho stáří začíná řad vykazovat zvyšující se počet poruch. S ohledem na to, že se jedná o zásobní řad pro oblast II. tlakového pásma, způsobují poruchy velké škody. Z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby rekonstrukce stávajícího vodovodu v ulicích SNP a J. Skupy. Rekonstrukci vodovodu tvoří 1 řad, potrubí bude provedeno z litiny DN400 CLASS40 o celkové délce 523,61 m. V části trasy bude provedena rekonstrukce zatažením nového potrubí do stávajícího betonového kolektoru (v místě křížení s komunikací v ul. Čsl. armády). Dále dojde k prodloužení přípojky pro zdravotní školu z litiny DN 150 délky 4,5 metru. Rekonstrukce bude probíhat z větší části v nové trase. Vodovodu bude uložen převážně v zeleni a chodníku na pozemcích Statutárního města Most. Součástí stavby je propojení stávajících vodovodů v armaturních šachtách AŠ1, AŠ2 a AŠ3. Dále bude provedeno osazení nadzemního hydrantu DN 150 a osazení 3 ks trasových uzávěrů DN 400.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. srpna 2018. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 15. října 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 15. ledna 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 5. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies