Most, V. Talicha, J. Kubelíka – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Most, V. Talicha, J. Kubelíka – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
21.03.2019 – 21.08.2019
V Mostě, v ulicích Václava Talicha a Jana Kubelíka, budou zrekonstruovány poruchové úseky vodovodu v celkové délce 561,8 metrů a rozlámané a deformované úseky kanalizace v délce 68,7 metrů, pro cca 1 400 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Jana Kubelíka se nacházejí úseky ocelového vodovodu v dimenzi DN 125 a DN 150, v ulici Václava Talicha je to rovněž ocelový vodovod průměru DN 100. Všechny byly uvedeny do provozu v roce 1968, a vzhledem ke svému stáří jsou již dožilé, poruchové. Dále pak kamerová prohlídka v ulici J. Kubelíka prokázala špatný stav kanalizace, která je tvořena kameninovým potrubím DN 300. Stoka byla uvedena do provozu v roce 1972. Kanalizace je rozlámána, zdeformována, dochází k nátoku balastních vod a tvorbě kaveren. Proto SVS rozhodla o provedení rekonstrukce.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude probíhat ve stávající trase. Rekonstrukce vodovodního řadu 1 a 2 bude probíhat otevřeným výkopem. Rekonstrukce vodovodního řadu 3 bude provedena kombinací bezvýkopové pokládky potrubí (řízené vrtání) a pokládkou do otevřeného výkopu rýhy.

Stávající potrubí řadu 1 bude vyměněno za potrubí z litiny DN 150 v celkové délce 241,8 m. Stávající potrubí řadu 2  bude nahrazeno potrubím z vysokohustotního polyetylenu PEHD d110 mm v délce 51,6 metrů a potrubí řadu 3 bude vyměněno v celkové délce 268,4 metrů za potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD d110 mm v délce 138,4 m a za potrubí PEHD d110 mm s ochrannou vrstvou z PE v délce 130,0 metrů. V rámci rekonstrukce vodovodů budou přepojeny veškeré vodovodní přípojky (8 ks). Rekonstrukce bude probíhat převážně v zatravněných nezpevněných plochách, z části pak v asfaltovém povrchu komunikace a chodníků nebo zámkové dlažbě.

Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena z kameninového potrubí DN 300 v celkové délce 68,7 metrů a bude probíhat otevřeným výkopem. V rámci rekonstrukce budou osazeny 2 ks nových revizních kanalizačních šachet. Začátek rekonstrukce bude ve stávající revizní šachtě, která bude pouze opravena (sanace dna, výměna vrchního kónusu, osazení nového poklopu). Všechny stávající kanalizační přípojky budou přepojeny. Rekonstrukce bude probíhat v zatravněných nezpevněných plochách.

Před zahájením stavby bude zřízen provizorní vodovod pro zajištění kontinuálního náhradního zásobování.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. března února 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 21. srpna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies