Doksy, Staré Splavy, ČOV - strojní zahuštění kalu

Doksy, Staré Splavy, ČOV - strojní zahuštění kalu
29.10.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je instalace strojního zahuštění přebytečného kalu.


Více o stavbě:

V roce 1989 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod Staré Splavy. Projekt její celkové rekonstrukce byl součástí projektu Čistá Ploučnice, se zahájením realizace v roce 2009 a ukončením v únoru 2011. Tato čistírna pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s dočišťovacími rybníky. ČOV Staré Splavy s kapacitou 6 670 ekvivalentních obyvatel oblast města Doksy a související lokality Staré Splavy u Máchova jezera.

Na ČOV Staré Splavy je primární kal z usazovací nádrže a přebytečný kal z dosazovacích nádrží čerpán jako směsný kal do otevřeného kalojemu s anaerobní stabilizací kalu za studena. Anaerobně stabilizovaný kal je čerpán do homogenizační nádrže a odvodňován na sítopásovém lisu. Součástí lisu je flokulační stanice a kalová voda z odvodnění je odváděna do jímky kalové vody.

Na ČOV chybí strojní zahuštění přebytečného kalu, v současné době je řešeno gravitačním odpouštěním kalové vody z anaerobní stabilizace. Vzhledem k objemu kalojemu je možné odtahovat kalovou vodu jen cca 1x za tři týdny.

Předmětěm stavby je provedení stavebních prací spočívajících v instalaci rotačního zahušťovače. Strojní zahuštění bude instalováno do místnosti skladu. Místnost bude stavebně upravená pro mokrý provoz. Flokulační stanice bude umístěna v místnosti strojního odvodnění kalu, kde bude zároveň umístěn barel s flokulantem a čerpadlem. Součástí je trubní propojení, přepojení na elektro a ASŘTP.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. října 2018. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 3. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies