Nový Bor, Třída T. G. M. - rekonstrukce vodovodu

Nový Bor, Třída T. G. M. - rekonstrukce vodovodu
26.07.2019 – 31.12.2019
V Novém Boru, na Třídě T. G. Masaryka, proběhne rekonstrukce dožilého a poruchového vodovodu v délce 205 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí dva vodovodní řady v souběhu, uvedené do provozu v roce 1960 a 1979. Potrubí jsou zastaralá s narůstajícím počtem poruch.

Pro nový vodovod bude použito litinové potrubí DN 300 mm v celkové délce 205 metrů. Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek v ulici.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavbu koordinujeme s městem Nový Bor a se společností Innogy, která provede rekonstrukci plynovodu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. července 2019. Vlastní stavební práce začnou v polovině srpna. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies