Nový Bor, Vančurova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Nový Bor, Vančurova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
12.09.2019 – 30.11.2019
V Novém Boru, ul. Vančurova, provedeme rekonstrukci zastaralého a poruchového vodovodu, zároveň vyměníme technicky nevyhovující kanalizační šachty.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm z roku 1950. Potrubí je zastaralé a zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází řad z PVC, který je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Stoka je tvořena potrubím z kameniny DN 300 mm, byla uvedena do provozu v roce 1964. Kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu. Špatný technický stav vykazují revizní kanalizační šachty, které tak budou vyměněny.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN 80 mm v celkové délce 205,65 metrů. Součástí stavby je přepojení 10 ks vodovodních přípojek. Zároveň dojde k sanaci 4 ks a částečně výměně spolu s celkovou výměnou 4 ks revizních kanalizačních šachet.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 12. září 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (40. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies