Osečná, Českodubská – rekonstrukce vodovodu

Osečná, Českodubská – rekonstrukce vodovodu
28.02.2019 – 31.05.2019
V Osečné, v ulici Českodubská, provedeme rekonstrukci vodovodu v délce 230 metrů. Stavbu koordinujeme s investiční akcí města.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází stávající vodovod z litiny v dimenzi DN 150, pocházející z roku 1932. Potrubí je zastaralé, inkrustované a zkorodované.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 230 metrů. Bude použito potrubí z tvárné litiny DN 150. Součástí rekonstrukce řadů je přepojení stávajících vodovodních přípojek. Potrubí bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí.

Rekonstrukce bude probíhat otevřeným výkopem spolu s výstavbou nové splaškové kanalizace, jejíž investorem je město Osečná.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. února 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. května 2019. Předpokládá se však termínový dodatek z důvodu koordinace s ostatními síťaři.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies