Podbořany, 29. srpna - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Podbořany, 29. srpna - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
30.04.2019 – 31.08.2019
V Podbořanech, v ulici 29. srpna, provedeme rekonstrukci přes 150 metrů poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 60 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z polyetylenu DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1980. Řad se nachází ve vzdálenosti cca 1 metr od kanalizace. Stoka je tvořena úseky z betonového potrubí DN 400 a DN 500, a pochází z roku 1969. Kamerová prohlídka prokázala korozi nad 50 %, praskliny a nevyhovující šachty.

S ohledem na technický stav sítí a z důvodu koordinace s rekonstrukcí plynovodu rozhodla SVS o zařazení stavby do letošního investičního plánu k provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 158,60 metrů a vodovodu v délce 159,70 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace za nové potrubí z kameniny DN 300 mm, zároveň dojde k rekonstrukci kanalizačních šachet a výstavbě nových uličních vpustí. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE RC Plus, 9010, SDR 17, DN 80 mm, zároveň dojde k přepojení stávajících přípojek. V celé trase proběhne stavba v otevřeném výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2019. 

Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies