Postoloprty, Březno, náves – rekonstrukce vodovodu

Postoloprty, Březno, náves – rekonstrukce vodovodu
05.03.2019 – 30.06.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 383 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úseky vodovodu z litiny v dimenzi DN 60 a DN 80, které byly uvedeny do provozu v roce 1954. Vodovod je již dožilý a vykazuje četné poruchy. Dalším důvodem k výměně vodovodu je plánovaná rekonstrukce komunikací a chodníků, jejímž investorem je město Postoloprty.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 383 metrů. Jedná se o rekonstrukci ve stávající trase a stávající hloubce uložení řadů. Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 5. března 2019.

Vlastní stavební práce začnou ve 13. kalendářním týdnu. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies