Postoloprty, Smetanova, Jiráskovo náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Postoloprty, Smetanova, Jiráskovo náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
05.06.2019 – 15.11.2019
V Postoloprtech, v ulici Smetanova a na Jiráskově náměstí, vyměníme 275,13 metrů poruchového vodovodu a 139,55 metrů popraskané kanalizace pro cca 150 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1970. Vodovod je již dožilý a vykazuje četné poruchy. Stoka je zde tvořena úsekem z betonu DN 300 z roku 1934, dále pak úsekem z betonu DN 600 z roku 1989, a betonovým vejcem DN 600/900 mm z roku 1955. V roce 1989 pak došlo k sanaci napojení přípojek na trase pomocí potrubí z PVC DN 600. Dle kamerové prohlídky vykazuje beton degradaci místy nad 50 %, potrubí je popraskané, tvoří se kaverny. Stoka má nedostatečný profil šachet.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je tak rekonstrukce vodovodu v celkové délce 275,13 metrů, a kanalizace v celkové délce 139,55 metrů.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řady – řad 1 délky 197,00 metrů z litinového potrubí LT DN 80 a řad 2 délky 78,13 metrů z potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN 80 mm. Rekonstrukci kanalizace tvoří 2 stoky. Stoka A je navržena z kameninových trub KA DN 500 mm délky 98,55 metrů a stoka B pak z kameninových trub KA DN 300 mm délky 41,00 metrů. Práce budou prováděny v otevřeném výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 5. června 2019.

Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny začátkem července. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2019. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 11. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies