Ročov, č.p. 62 - 217 – rekonstrukce vodovodu

Ročov, č.p. 62 - 217 – rekonstrukce vodovodu
16.05.2019 – 16.08.2019
V Ročově, v úseku mezi č.p. 67 až 217, provádíme rekonstrukci dožilého vodovodního řadu pro cca. 40 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litiny DN 70 mm, který byl uveden do provozu v roce 1959. Řad je již dožilý a poruchový, proto rozhodla SVS o jeho rekonstrukci.

Stoka je zde tvořena potrubím z PVC DN 250 mm, pochází z roku 2001. Je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu vedeného v komunikaci v majetku městyse Ročov, v celkové délce 159,40 metrů, vč. přepojení 9 ks vodovodních přípojek.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE SLM 3.0, OD 90mm. Stavba proběhne bezvýkopovou technologií – crashingem, kdy dochází k roztržení stávajícího potrubí a k zatažení potrubí nového.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. května 2019. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (21. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 16. srpna 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies