Roudnice n. L., Švagrovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Roudnice n. L., Švagrovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
04.03.2019 – 31.07.2019
V Roudnici nad Labem, v ul. Švagrovského, proběhne rekonstrukce 126,5 metrů kanalizace a 131,6 metrů vodovodu, pro cca. 165 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený litinovým potrubím v dimenzi DN 100, pocházející z roku 1965. Vodovod se nachází v těsném souběhu s kanalizací, proto dojde k jeho rekonstrukci. Kanalizace je zde tvořena betonovým potrubím DN 300 a pochází z roku 1930. Kamerová prohlídka prokázala korozi nad 50 %, praskliny, kaverny, a deformace.  Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce 126,5 metru kanalizace a 131,6 metrů vodovodu. Stávající kanalizační stoka bude vyměněna za kameninové trouby DN 300, zároveň dojde k přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí. Stávající vodovod bude rekonstruován s použitím potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD průměru 110, součástí stavby bude rovněž přepojení vodovodních přípojek.

Rekonstrukce kanalizace začíná napojením na stávající kanalizaci v prostoru křižovatky ul. Dr. Slavíka x Švagrovského a pokračuje dle staničení od středu komunikace k levému okraji ulice. Zde vede v souběhu se stávajícím vodovodem komunikací až ke křižovatce ul. Kratochvílova x Švagrovského, kde bude napojena kanalizace na rekonstruované potrubí v rámci stavby v ul. Kratochvílova (rekonstrukce proběhla v roce 2018). Rekonstrukce vodovodu začíná v prostoru křižovatky ul. Dr. Slavíka x Švagrovského napojením na stávající vodovod a dle staničení pokračuje v levé části komunikace až ke křižovatce ul. Kratochvílova x Švagrovského, kde se napojí na potrubí rekonstruované v rámci stavby v ul. Kratochvílova. Na rekonstruovaném řadu v ul. Švagrovského je v současné době osazen podzemní hydrant DN 80 v blízkosti č.p. 898, který bude v rámci stavby zrušen. Nově bude podzemní hydrant osazen na řadu v blízkosti č.p. 676. Hydrant bude pouze technologický pro obsluhu a údržbu sítě v rámci potřeby provozovatele.

Stavba bude prováděna otevřeným paženým výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude z části uloženo do společného výkopu. Zásobování okolních objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. března 2019. Vlastní stavební práce začnou po vydání výkopového povolení (předpoklad na přelomu 11. / 12. kalendářního týdne). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2019. Stavba je koordinována s městem Roudnice nad Labem, které plánuje následně provést obnovu povrchů.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies