Roudnice nad Labem, Stadická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Roudnice nad Labem, Stadická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
04.03.2019 – 31.07.2019
V Roudnici nad Labem, v ulici Stadická, proběhne rekonstrukce 299,3 metrů kanalizace a 316,5 metrů vodovodu, pro cca 125 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je  rekonstrukce stávající kanalizační stoky BE 400 a BE 300 na KAM DN 400 v celkové délce 252,6 m a KAM DN 300 v celkové délce 46,7 m, vč. přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí DN 150÷200. Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodu LT 150 na PEHD d160 v celkové délce 316,5 m, vč. přepojení domovních přípojek d32.

Rekonstrukce kanalizace začíná napojením na stávající kanalizaci BE 400 v prostoru křižovatky ul. Stadická x Libušina x Přemyslova (S1/STA) a pokračuje dle staničení v pravé části komunikace až za křižovatku ul. Stadická x Školní (S7/STA). Od šachty S1/STA bude dále zrekonstruováno potrubí v ul. Stadická vedené až k č.p. 772, které slouží jako přepad z této šachty při zvýšené hladině odpadních vod.

Rekonstrukce vodovodu začíná v prostoru křižovatky ulic Stadická x Špindlerova tř. napojením na stávající LT 150 a dle staničení pokračuje v levé části komunikace až k č.p. 926, kde se napojí stávající vodovod LT 150 ještě před napojením stáv. vodovodu LT 80 z ul. Budovatelů. Na rekonstruovaném řadu v ul. Stadická jsou v současné době osazeny podzemní hydranty DN 80 (2 ks). Stavba současné umístění hydrantu v prostoru křižovatky ulic Stadická x Přemyslova zachovává, hydrant bude v rámci stavby vyměněn za nový. V rámci stavby bude zrušen hydrant u č.p. 954.

Předpokládá se provádění otevřeným výkopem, potrubí kanalizace a vodovodu bude uloženo do samostatných výkopů.

 

Kapacity:

IO 01 Rekonstrukce kanalizace

KAM DN 400 ………………. 252,6 m

KAM DN 300 ………………. 46,7 m

Přepojení přípojek ………… 21 ks

IO 02 Rekonstrukce vodovodu

PEHD RC+ d160 PE100 .… 316,5 m

Přepojení přípojek ………… 10 ks

 

Se stavbou souvisí investiční akce rekonstrukce stávajících plynovodů společnosti Innogy a.s.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies