Rtyně nad Bílinou, AK Malhostice, rekonstrukce

Rtyně nad Bílinou, AK Malhostice, rekonstrukce
27.09.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce armaturní komory v Malhosticích.


Více o stavbě:

Armaturní komora Malhostice slouží k regulaci vody přiváděné z vodojemu Nová Ves – Teplice do dvou větví: do vodojemu Ústí nad Labem – Střížovický vrch a nebo do armaturní komory AK Řehlovice, potažmo do vodojemu Ústí nad Labem – Větruše, případně zpět do Litoměřic. Voda je do AK přiváděna přivaděčem DN 800, za vstupem redukovaným na DN 600, na němž je osazeno uzavírací šoupě DN 600 se servopohonem. Dále je voda rozdělena do dvou větví DN 600 – jedna směrem na Ústí, druhá na Řehlovice. Pro řízení byla původně osazena šoupata DN 600 se servopohonem. Z nich je v současné době dochováno pouze jedno, šoupě ve směru na AK Řehlovice bylo demontováno pro jeho havarijní stav. V současné době je voda řízena pomocí bypassů menších dimenzí, s vodoměry pro AK Řehlovice dvojice větví DN 200, pro Ústí nad Labem dvojice větví DN 300.

Předmětem stavby je kompletní výměna všech armatur a vodovodních řadů DN 100-800 za nerezové potrubí. Pro zásobování AK Řehlovice budou provedeny dvě větve, jedna DN 200, druhá DN 300 s uzavíracími klapkami, regulačními ventily a indukčními průtokoměry. Pro zásobování Ústí nad Labem budou provedeny 2 větve, jedna DN 200, druhá DN 300 s uzavíracími klapkami a indukčními průtokoměry. Součástí rekonstrukce je i rozvod elektrické energie.

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 27. září 2018. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 3. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies