Šluknov, Rožany vrt – rekonstrukce vodního zdroje

Šluknov, Rožany vrt – rekonstrukce vodního zdroje
20.09.2019 – 31.12.2019
V Rožanech, místní části města Šluknov, provedeme rekonstrukci provozní budovy spolu s výměnou vnitřních rozvodů vody a rekonstrukci vnitřní elektroinstalace stávajícího objektu vodního zdroje.


Více o stavbě:

Stávající objekt vodního zdroje „Rožany vrt“ je situován na zatravněnou oplocenou parcelu jižně od obce Rožany (severně od Šluknova). Technický stav objektu z přelomu 60 a 70 let minulého století není dobrý, odpovídá roku výstavby a nezbytně nutné údržbě. Železobetonová základová konstrukce je však v dobrém technickém stavu.

Předmětem stavby je zbourání stávajícího technicky i provozně nevhodného zděného objektu vodního zdroje „Rožany vrt“. Základ původního objektu bude ponechán a na něm bude vystavěn nový jednopodlažní zděný objekt bez oken o půdorysných rozměrech cca 5,9 x 3,9 metru (včetně přesahu střechy) pro umístění technologie výstupu vody z vodního zdroje. Objekt bude opatřen sedlovou střechou ve spádu 45° a betonovou krytinou.

V prostoru nového objektu budou umístěny: uzávěry, armatury pro odběr vzorků vody, filtr, indukční vodoměr, zpětná klapka (balónová), protirázová a pojistná armatura, manometry. V objektu bude vyšetřen prostor i pro budoucí možné umístění technologie chlorování. Technologie bude napojena na dálkové přenosy dat. Elektroinstalace je navržena v rozsahu: koax, uzemnění, indukční průtokoměr, zářivková svítidla, napájecí kabel, elektronický zabezpečovací systém. Po celé délce oplocení bude vyměněno oplocení – ocelové sloupky + drátěné pletivo.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies