Šluknov, ul. K. H. Máchy – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Šluknov, ul. K. H. Máchy – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
10.07.2019 – 15.11.2019
Ve Šluknově, v ul. K. H. Máchy, probíhá rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Šluknov, které plánuje svou investiční akci k obnově komunikace.


Více o stavbě:

V ulici K. H. Máchy se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 mm, uvedený do provozu v roce 1892. Jedná se o rozvodný řad, který je již dožilý s narůstajícím počtem poruch.

Dále se v souběhu s vodovodem nachází kanalizace z betonu DN 400 mm, postavená v roce 1973. Hloubka uložení kanalizace je 1,07 – 2,7 metrů. Kanalizace vykazuje korozi do 50%, netěsné spoje, chybně napojené přípojky, deformace a praskliny. Kanalizace je uložena v těsném souběhu s vodovodem a místy dochází ke křížení trasy.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 265,41 metrů a vodovodu v délce 267,40 metrů.

Pro novou kanalizaci budou použito kameninové potrubí DN 400 mm, součástí stavby je přepojení 28 ks přípojek a 5 ks revizních šachet. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu DN 100 mm, součástí stavby je přepojení všech přípojek a 2ks podzemních hydrantů. Stavba je realizována v komunikaci a probíhá klasickou výkopovou technologií ve stávající trase při dodržení stávající hloubky. Kanalizace a vodovod jsou ukládány do společného výkopu šíře 2,05 metrů na zhutněnou základovou spáru a pískové lože.

Vodovodní řad je během rekonstrukce odstaven, zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou probíhá provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. července 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začaly na konci července a jsou tak v plném proudu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. listopadu 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies