Slunečná - rekonstrukce vodovodu, II. etapa

Slunečná - rekonstrukce vodovodu, II. etapa
15.08.2019 – 30.11.2019
V obci Slunečná proběhne druhá etapa rekonstrukce vodovodu v celkové délce 752 metrů.


Více o stavbě:

V obci Slunečná se nachází přiváděcí vodovodní řad pro obec z jímacího objektu do vodojemu Slunečná z ocelového potrubí DN 80 mm. Potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové. Na něj navazuje řad z polyetylenu PE DN 90 mm z roku 1974. Potrubí je zastaralé, je provedeno z nekvalitního materiálu, a velmi často poruchové.

V uvedené lokalitě proběhla v roce 2018 první etapa rekonstrukce rozváděcího řadu, která se týkala celkem 653 metrů rozváděcího řadu.

V této etapě dojde k rekonstrukci vodovodu v celkové délce 752 metrů. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD d90. Potrubí budou uložena částečně v souběhu, zčásti pak v nové trase do místní komunikace:

  • IO 02.1 řad C: výtlak – přivaděč, PE-HD d90, PN16, v délce 376,0 metrů
  • IO 02.2 řad D: odběr z vodojemu, PE-HD d90,PN10, v délce 376,0 metrů

Stavba proběhne v otevřeném výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. srpnae 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (41. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies