Starý Šachov – rekonstrukce vodovodu

Starý Šachov – rekonstrukce vodovodu
10.09.2019 – 31.05.2020
Ve Starém Šachově vyměňujeme poruchový a zkorodovaný ocelový vodovod pro cca 100 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad a to v komunikaci a částečně v krajnici komunikace SÚS. Jedná se o úseky vodovodu z oceli DN 40 a DN 70 mm z roku 1907. Oba řady se nacházejí v komunikaci na levě straně směrem k obci Františkov. Další úsek pak tvoří  ocelový vodovod DN 65 mm z roku 1961. Tento řad je umístěn v krajnici komunikace. Celkově jsou řady dožilé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 591,4 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat v komunikacích ve vlastnictví Ústeckého kraje a ve správě příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a v přilehlých betonových plochách, dále v místních asfaltových komunikacích ve vlastnictví a správě obce Starý Šachov. 

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny LTH DN 80 mm o celkové délce 196,80 metrů, dále úsek z vysokohustotního polyetylenu PE-HD DN 80 mm o celkové délce 310,80 a úsek PE-HD DN 50 mm o celkové délce 83,80 metrů. Součástí rekonstrukce vodovou bude propojení celkem 15 ks vodovodních přípojek a propojení se 7 stávajícími vodovodními řady.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. září 2019. Vlastní stavební práce jsou v plném proudu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 5. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies