Světlá pod Ještědem, vodojem Druzcov - rekonstrukce

Světlá pod Ještědem, vodojem Druzcov - rekonstrukce
27.03.2019 – 15.10.2019
Na katastrálním území obce Rozstání, jež je místní části obce Světlá pod Ještědem, byla zahájena stavebně-technologická rekonstrukce vodojemu Druzcov pro cca 150 zásobených obyvatel.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je celková rekonstrukce vodojemu, který slouží k zásobování obyvatel Druzcova pitnou vodou. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1910 a je napájen ze zářezu na území obce Světlá pod Ještědem s vydatností 0,5 l/s. Jak stavební, tak technologická část, dosáhla hranice životnosti.

Stavba vodojemu je nadzemní se zapuštěnou akumulací pod terénem. Jedná se o dvoukomorový vodojem s kapacitou 2 x 50 m3, je tvořen jednopodlažní budovou se suterénem, ke které jsou přisazeny akumulační komory.

Lokalita stavby se rozkládá na svažitém území, severovýchodně od vsi Druzcov v nadmořské výšce 542,00 m. n. m.

Stavba proběhne během kompletní odstávky vodojemu. Zásobování spotřebiště bude probíhat pomocí mobilní cisterny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. března 2019. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do tří měsíců od data předání staveniště, tj. do 27. června 2019. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 15. 10. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies