Teplice, Českobratrská, u Městských lázní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, Českobratrská, u Městských lázní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
04.06.2019 – 25.10.2019
V Teplicích, v ulici Českobratrská, u Městských lázní, probíhá rekonstrukce dožilého a poruchového vodovodu z roku 1921 v délce 275 metrů a kanalizace z roku 1920 v délce 121 metrů, pro cca 200 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady tvořené litinovým potrubím DN 100 a DN 80, které byly uvedeny do provozu v roce 1921. Potrubí je již dožilé a poruchové. Kanalizace je tvořena betonovým vejcem DN 600/1050 a pochází z roku 1920. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná a v havarijním stavu.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 275 metrů a kanalizace v délce 121 metrů.

Pro nový vodovod bude použito litinové potrubí DN 80 a DN 100. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 500, součástí rekonstrukce je i 5 kruhových kanalizačních šachet. Stavba proběhne v otevřeném paženém výkopu.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. června 2019. Vlastní stavební práce v těchto dnech začaly, dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 25. 10. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies