Teplice, Habrová, čp. 3096 - 3104 – rekonstrukce vodovodu

Teplice, Habrová, čp. 3096 - 3104 – rekonstrukce vodovodu
30.09.2019 – 30.12.2019
V Teplicích, v ulici Habrová, v úseku mezi č.p. 3096 a 3104, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu v délce 273,9 metrů pro cca 450 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedeném úseku se nachází ocelový vodovod DN 150 mm z roku 1993. Jedná se o dodatečně tepelně izolovaný vodovod bez povrchové i vnitřní ochrany uložený na ocelových konzolích v technických prostorách sklepů panelových domů a propojujících kolektorech. Vodovod je silně zkorodovaný a každá havárie způsobuje zatopení přilehlých sklepů, proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 273,9 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu ve stávající trase a niveletě v kolektoru mezi budovami a v technických podlažích bytových panelových domů. Stávající řad bude nahrazen novým řadem z tvárné litiny TLT BLUTOP DN 150 mm, dodatečně tepelně izolovaným. Přípojky bytových domů budou přepojeny. Dva provozní hydranty ze čtyř stávajících budou rekonstruovány a dva hydranty budou zrušeny. Pouze výměna hydrantů vyvedených z kolektorů na úroveň terénu vyvolá nutnost lokálních výkopů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. září 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies