Teplice, Jateční, u Tesasu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, Jateční, u Tesasu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
09.05.2019 – 30.11.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 247,8 metrů a vodovodu v délce 172,0 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený potrubím z litiny DN 100 mm z roku 1960. Vodovod je uložen v těsném souběhu s kanalizací a končí ve vodoměrné šachtě průmyslového areálu. Řad je dožilý a poruchový. Stoka je tvořena úsekem z betonového potrubí DN 300 mm a úsekem z kameninových trub DN 300 mm. Betonové úseky vykazují výraznou materiálovou degradaci. Ve velkém rozsahu je odhalena krycí výztuž. Oba úseky kanalizace jsou popraskané a zdeformované. Z uvedených důvodů, spolu s koordinací k obnově povrchů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 247,8 metrů a vodovodu v délce 172,0 metrů.

Stávající kanalizace bude vyměněna za potrubí z kameniny KT DN 300mm a to v úseku od křižovatky s ulicí Hřbitovní až ke vjezdu do areálu firmy AGC v délce 247,8 metrů. V tomto úseku bude také rekonstruován stávající vodovod, pro který bude použito potrubí z tvárné litiny TLT DN 100 mm v délce 172,0 metrů. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu.

Během stavby bude pitná voda pro obyvatelstvo a přilehlé firmy zajištěna provizorním vodovodem položeným na povrchu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. května 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce budou zahájeny od 1. července 2019. Stavba má být dokončena nejpozději do 30. září 2019. - uzavřen termínový dodatek s dokončením stavby do 30. 11. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies