Teplice, Papírová - rekonstrukce kanalizace

Teplice, Papírová - rekonstrukce kanalizace
20.05.2019 – 31.07.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 32,60 metrů.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace tvořená betonovým vejcem DN 600/900 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace zkorodovaná a s chybějícím dnem.

V 80. letech byla stoka v kanalizační šachtě 105007 zaslepena (zabetonována) a navazující úsek směrem do Lázeňské uličky byl odbourán a byl zde postaven obslužný provoz lázeňského domu Beethoven. Na stoku jsou napojeny 2 splaškové přípojky.

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace od křižovatky s ulicí Dlouhou směrem k lázeňskému domu Beethoven. Stoka bude provedena z kameninových trub KA DN 250 mm v délce 32,60 m. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek celkové délky 15,28 metrů.

Stavba proběhne v otevřeném výkopu. Práce jsou koordinovány se statutárním městem Teplice, které plánují v uvedené lokalitě obnovu chodníků.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. května 2019.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (23. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies