Teplice, Potěminova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, Potěminova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
20.05.2019 – 31.07.2019
V Teplicích, v ul. Potěminova, provedeme rekonstrukci 44,4 metrů poruchového vodovodu a 51,5 metrů popraskané kanalizace pro cca 50 napojených obyvatel.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 100 mm z roku 1975. Vodovod je již dožilý s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena potrubím z kameniny DN 200 mm, kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná a v havarijním stavu. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace v délce 44,4 metrů a vodovodu v délce 51,5 metrů. Stavba proběhne zčásti samostatným výkopem a z části v souběhu v otevřeném paženém výkopu. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny KT DN 300 mm, pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny TLT DN 100 mm.

Během realizace stavby bude pitná voda zajištěna provizorním vodovodem položeným na povrchu.

Práce jsou koordinovány se statutárním městem Teplice, které plánuje v uvedené lokalitě obnovu povrchů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. května 2019.

Vlastní stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (24. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies