Teplice, Valy - rekonstrukce vodovodu

Teplice, Valy - rekonstrukce vodovodu
17.04.2018 – 30.06.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 162,36 metrů (v rámci I. etapy).


Více o stavbě:

Stavba se týká ulic Přemyslova cesta, Oldřichova stezka, Boleslavova stezka a Juditiny ulice. Vodovodní řady v těchto ulicích pocházejí z let 1925 až 1927, jsou z litinového potrubí v rozměrech DN 60 až DN 100. Řady jsou již vzhledem ke svému stáří dožilé, inkrustované, a proto rozhodla SVS o jejich rekonstrukci, i s ohledem na plánovanou investiční akci města Teplice. V uvedené lokalitě se nachází kanalizace z kameniny (DN 200 v délce 81 metrů a DN 250 v délce 138 metrů), kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena v otevřeném paženém výkopu s pokládkou nového potrubí z tvárné litiny. Celá stavba je rozdělena do dvou etap. I. etapa zahrnuje řady 1.1, 1.2 a 1.3:

  • řad 1.1: LT DN100 CLASS 40 o celkové délce 65,24 m

  • řad 1.2: LT DN80 CLASS 40 o celkové délce 59,82 m

  • řad 1.3: LT DN80 CLASS 40 o celkové délce 37,30 m

II. etapa zahrnuje řady 2.1 a 2.2:

  • řad 2.1: LT DN100 CLASS 40 o celkové délce 127,15 m

  • řad 2.2: LT DN80 CLASS 40 o celkové délce 189,98 m

Součástí stavby je provedení propojů vodovodu a přepojení přípojek. Vodovodní řady budou  při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno přepojením na provizorní vodovod.

Stavbu je nutné koordinovat se související investicí Města Teplice na rekonstrukci povrchu komunikace. Město Teplice plánuje provedení rekonstrukce povrchu komunikace a chodníků v roce 2019.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začínají v těchto dnech (21. týden). Podle schváleného harmonogramu má být celá stavba dokončena do 30. června 2019. Stavba proběhne po etapách: 1. etapa bude dokončena do 30. června 2018 a 2. etapa do 30. 6. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies